Rólunk

Megosztás

Köszöntő:

Hivatal: 06 1 426 6737

Lelkészi mobil számok: Blatniczky János Dániel: +36 20 8242 856 

Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh Júlia: +36 20 8242 855

 

 

A templomról:

Falvay Jenő lelkész és Dr. Szalay Jenő felügyelő vezetésével határozta el gyülekezetünk, hogy Óváry Arthúr építész tervei szerint felépítik a templomot. 1926. május 17-én történt az első kapavágás, június 6-án volt az alapkőletétel, - és szinte hihetetlen gyorsasággal - dec. 26-án már készen állt a dombtetőn magasodó istenháza, melynek felszentelését karácsony másnapján Dr. Raffay Sándor püspök úr végezte.

Az egykori jegyzőkönyv, szóról-szóra megörökíti az igehirdetést, valamint az ünnepség részletes lefolyását. A harang csak 1927 virágvasárnapján szólalt meg, s a templomi padok és az énekszám táblák is csak később készültek el.

Óváry Artúr neo-román templomában mintha a romantika stílusa éledne újjá. A kerület lakótelepe részére körüle elhordott föld hiányában dombra emelt épület erősen tagozott, messze kiugró keresztajtó szeli hosszhajóját, a harangtoronyhoz kétoldalt külön fedélszékű karzati lépcsőház csatlakozik. Támpillérei gótikus tanulmányra vallanak, az ablakformák románosak. Falain hatalmas színes rózsaablakok sora. A bejárat fölött kör alakú keretben Krisztusfej, fölötte a torony rozettás ablaka. A szentély alá kripta épült.

Belső terének alaprajza hatszögű, boltozatos, csillag alakú mennyezettel. Eredeti berendezése az 1960-as években modernizációs törekvések áldozata lett. Korinthusi oszlopokkal keretezett gótikus oltárépítményét lebontották, az oltártérből a krémszínű, aranydíszítésű baldachinos papi ülőhelyeket kivitték. 70 éves jubileumára 1996-ban a templomot ismét teljesen átalakítják. A régi oltár megmaradt elemeit felhasználva az Úrasztalát kétszintes dobogóra emelik, mögötte nagy fakereszttel. A színek a padok tónusához hangolódnak. A megrongálódott szószék renoválva a baloldalra kerül, mögötte a falon az eredeti oltárkép, Jézus és a Samáriai asszony. Átellenben egy tábla, mely Dr. Ordass Lajos püspök utolsó prédikációjára emlékeztet. Az üvegablakok eredeti adományozóik neveit őrzik. A karzat alatt a templomhajó egy része leválasztva, befalazva gyülekezeti teremként szolgált az új épület elkészültéig.

Orgonát 1934-ben kapott a templom.

Bencze István 1938 óta a gyülekezet orgonistája.