Misszió

... Meglátod dicsőségemet!...
PASSIÓ-ÉNEKEK 40. p, 2015/03/27 - 12:12  " ...     Én bizonnyal mondom neked,     Meglátod dicsőségemet ...  " NEGYVENEDIK ÉNEK Krisztus harmadik szava a kereszten 1. A lator imádságára     Ez volt hű Urunk Válasza:     Én bizonnyal mondom neked,     Meglátod...
Asszony: Ímhol a te fiad!
PASSIÓ-ÉNEKEK 37. cs, 2015/03/26 - 08:33  " ... Asszony: Ímhol a te fiad!     Mondja Jézus anyjának.     És jövendő sorsa miatt     Szól most tanítványának:     Ímhol anyád! ...  " HARMINCHETEDIK ÉNEK Krisztus második szava a kereszten 1. Mária, Jézus hű anyja,   ...
Atyám! Bocsáss meg nekik, Nem tudják mit tesznek!
PASSIÓ-ÉNEKEK 34. sze, 2015/03/25 - 10:15  " ... Atyám! Ne legyen ez vétkük! Mert nem tudják, mit tesznek! ...  " HARMINCNEGYEDIK ÉNEK Krisztus első szava a kereszten 1. Az Urat most a pribékek Ráfektették a fára, Szögeket vertek, mint éket, Kezébe és lábába. Két szeme az égre tapadt, Kebléből pedig kiszakadt Fájdalmas sóhajtása. 2...
Jézus ruhájára sorsot vetnek
PASSIÓ-ÉNEKEK 36. k, 2015/03/24 - 12:27  " ... Minden ruháját négy részre Csakhamar elosztják. Kipörgették köntösére A vaksors kockáját ...  " HARMINCHATODIK ÉNEK Krisztus ruhájára sorsot vetnek 1. Ott van a kereszten végre!      Erre a katonák      Minden ruháját négy részre    ...
INRI
PASSIÓ-ÉNEKEK 35. h, 2015/03/23 - 14:41  " ... Nézem most a keresztedet,     Három nyelven hirdette,     Hogy megváltó kegyelmedet     Minden nép megérthesse ...  " HARMINCÖTÖDIK ÉNEK A kereszt föliratáról 1. Ezután maga Pilátus     Írta a keresztfára:     Ez a...
Jézus keze
PASSIÓ-ÉNEKEK 33. v, 2015/03/22 - 14:23  " ... Jézusom! Most szótlanul     Kezedre meredek.     Melyet irgalmatlanul     Átvernek a szegek ...  " HARMINCHARMADIK ÉNEK Krisztus megfeszíttetéséről 1. Golgotára érkezett     Keresztje terhével,     Ott megint...
Ne  énrajtam sírjatok
PASSIÓ-ÉNEKEK 31. szo, 2015/03/21 - 14:49  "...  Jeruzsálem leányai,     Ne énrajtam sírjatok! ...  " HARMINCEGYEDIK ÉNEK Krisztus szava az asszonyokhoz 1. A szenvedés nehéz útján     A tömeg fölzokogott,     Az Uratt szívből megszánván     Fölsírtak az asszonyok. 2....
Kereszt alatt
PASSIÓ-ÉNEKEK 30. p, 2015/03/20 - 10:21  "...  Ha élted vétkéért Kereszt súlya alatt vagy, Értsd meg Urad nagy hűségét, Aki magadra nem hagy ...  " HARMINCADIK ÉNEK Krisztus kereszthordozásáról 1. A katonák durva kézzel     Levették köntösét,     Teljes érzéketlenséggel     Föltépték...
Rád is vár az ítélet
PASSIÓ-ÉNEKEK 29. cs, 2015/03/19 - 10:45  "...  Lelkem! Sohase feledjed:     Rád is vár az ítélet!...  " HUSZONKILENCEDIK ÉNEK Barabbás szabadulásáról 1. Pilátus a sokaságnak     Átadta Isten Fiát.     Ezzel együtt Barabbásnak     - A betyárnak -     Megadta...
Pilátus mossa kezeit
PASSIÓ-ÉNEKEK 28. sze, 2015/03/18 - 11:36  "... A nép előtt kezét mosva Pilátus azt is gondolta: Menti magát Isten előtt... " HUSZONNYOLCADIK ÉNEK Pilátus igazságtalan ítéletéről 1. A helytartó észrevette:     Érvelésnek nincs értelme.     S mivel lázadástól tartott,     Engedékenységre hajlott....

Oldalak