Szeretetszolgálat

Megosztás

Szeretetszolgálat

Már több mint 16 éve Isten segítségével a gyülekezetünkben Minden keresztyén közösség, gyülekezet olyan, mint egy nagycsalád, benne találhatóak fiatalok és öregek, gyermekek és felnőttek, egészségesek és betegek, mint gazdagok és szegények is. Ez már Jézus idejében is így volt. Egymásra vagyunk utalva, segítségre szorulhatunk mi is bármikor. Küldetésünk az Evangélium szerinti élet: Isten igéjét hirdetni, egymást szeretni, elfogadni és segíteni. Jézus ezt fogja mondani az utolsó napon:”…éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok…”, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”(Máté 25,35-40) Tehát a szeretetszolgálat Jézus nevében hozzátartozik a keresztyén élethez. Hála az Úrnak, hogy a mai napig több munkatársammal együtt segíteni tudunk rászoruló gyülekezeti testvéreinknek és a hajléktalanoknak is.
Nagy örömünkre észrevesszük, hogy a hajléktalan testvérek igénylik a lelki táplálékot is, egyre többen ülnek velünk istentiszteleteinken templomunkban és hallgatják az Isten Igéjét: Tehát nemcsak az élelmiszercsomagért jönnek, amit istentisztelet után osztunk. Ahogy Jézus mondja: “…nemcsak kenyérrel él az ember…” Köszönöm testvéreimnek az eddigi, sokféle áldozatos segítséget. Továbbra is kérem rendszeres imádkozó támogatásukat. Így tapasztalhatjuk Isten gazdag áldását újra meg újra. Legyen szolgálatunk továbbra is Isten dicsőségére!

Dr. Drenyovszky Kálmánné,
Hanna, Szegényért Alap vezető

Bankszámla számunk:
11720001-20094014

Az alapítvány adószáma:
18250152-1-43,
bankszámla száma:
11720001-20208949-00000000