PASSIÓ-ÉNEKEK 44.

Megosztás
Atyám! A Te szent kezedbe ajánlom a lelkemet.

 " ... Atyám! A Te szent kezedbe
Ajánlom a lelkemet
...  "

NEGYVENNEGYEDIK ÉNEK
Krisztus  hetedik szava a kereszten

1. Drága Urunk így szenvedett
    Miértünk e világon.
    Atyám! -  így szólt - a lelkemet
    Szent kezedbe ajánlom.

2. Ember! Gondolj bánatodban
    Megváltód halálára!
    Megerősít sok bajodban
    Utolsó imádsága.

3. Bár Jézuson bűnünk terhe,
    S kínja gyötri, szorítja,
    Istenéhez vágyó lelke
    Őt Atyjának szólítja.

4. Tanuld meg Jézus szavából,
     Kísértsen bár sok bajod,
     Nem szakíthat el Atyádtól,
     Gondodat Rá hagyhatod.

5. Isten Atyád Jézusban lett,
    Így vagy áldott gyermeke,
    Akármint fáj is kereszted,
    Rajtad nyugszik kegyelme.

6. Amiként a földi atya
    Félti beteg gyermekét,
    Isten épp akként nyugtatja
    Fölötted védő kezét.

7. Jézus szavából megérted:
    Halhatatlan a lelked,
    Porod bár a sírba tér meg,
    Semmi okod remegned.

8. Mindig emlékezzél erre.
    Így erősítsd magadat,
    Atyád gondol a lelkedre,
    S így leled nyugalmadat.

9. Ha e földi élet után
    Üdvösség a fő Vágyad,
    Járj mindig az Úrnak útján
    Parancsát át ne hágjad!

10. Isten nyújt atyai kezet
      Ha igéjét Szereted,
      Örök élet útján Vezet,
      Ha átadod szívedet.

11. Kezét soha ne engedd el,
      Ha kemény is fogása,
      Akkor is csak szeretettel
      A hitedet próbálja.

12. Ha elhagyott árva lennél,
      S gyötrődnél magányosan,
      Oltalmat találsz Istennél,
      Keze megtart biztosan.

13. Reggel, este, buzgón esdve
      Mondd el e kérésedet:
      Atyám! A Te szent kezedbe
      Ajánlom a lelkemet.

14. Békességedet megleled,
      Mikor rád tör a halál,
      Megszabadul szegény lelked,
      S Istenhez hazatalál.

15. Nem lesz kínzó szenvedésed
      Soha többé odaát,
      Örök békességben nézed
      Az Úr fénylő orcáját.

16. Nézem Uram gyötrődését,
      S eközben veszem észre:
      Legutolsó könyörgését
      A zsoltárból idézte.

17. Imádságod kútforrását
      Ne magadban keressed,
      Annak igaz gazdagságát
      Az igéből merítsed!

18. Ha erőtlen imádságod,
      Mert a vaksorsot féled,
      Az igében megtalálod,
      Mitől erős a lélek.

19. Én Istenem! Jézus által
      Légy kegyelmes jó Atyám!
      Hadd járhassak sok áldással
      Hű Megváltóm nyomdokán!

20. Halálomig velem maradj,
      Tarts magadnál engemet,
      A közelemben tudjalak,
      Még ha büntet is kezed!

21. Hogyha eljő majd halálom,
      És kihív küzdelemre,
      Lelkemet bízva ajánlom
      Hű atyai kezedbe.

22. Addig, Jézus, én Megváltóm,
      Kegyelmedet nyújtsd nekem,
      Legutolsó imádságom
      A Te szavad lehessen!

Hallgrímur Pétursson: Passió Énekek
Fordította: Ordass Lajos
Kiadta: Hallgrímur gyülekezet, Reykjavik, 1974
Kép forrása: Internet

 

 

Váróczi Aranka