PASSIÓ-ÉNEKEK 43.

Megosztás
Elvégeztetett

 " ... Elvégeztetett! ...  "

NEGYVENHARMADIK ÉNEK
Krisztus  hatodik szava a kereszten

1. Jézus tisztán megérezte,
     Miként folyik el ereje.
     Megízlelte az ecetet,
     Majd így szólt: Elvégeztetett!

2. Óh, én lelkem! Fogadd tehát
     Hálás hittel Urad szavát!
     Mert hogyha erre építesz,
     Nyugodalmat és erőt nyersz.

3. A szent Igéől tudhatod:
    Isten törvényt azért szabott,
    Hogy mindenki a Világon
    Akarata útján járjon.

4. Követeli azt is tőlünk,
    Hogy törvénye szerint éljünk,
    Tiszták legyünk a lelkünkben,
    Mind szavunkban, mind tettünkben.

5. Képmutatás, harag nélkül
     Igaz szívünk mélységéből
     Szeressük Öt, szent Urunkat
     S minden felebarátunkat!

6. Élet gyümölcsét aratja,
    Aki törvényét megtartja,
    De ki ezzel szembeszegül,
    Nem marad meg büntetlenül.

7. Ádám bűne s annak átka
    Átszállt minden utódjára.
    Nincsen, aki szentül élne
    S ne ütköznék a törvénybe.

8. Áldozatok drága füstje
    Az eget mind elkerülte.
    Isten szava követeli:
    A törvényt be kell tölteni!

9. Áldjuk Jézust, hű Urunkat,
    Ki megszánta nyomomnkat,
    A mennyből jött földre önként,
    Hogy betöltse itt a törvényt.

10. Istennek e drága Szentje
      Önként lépett a helyünkbe.
      Engedelmes volt érettünk,
      Általa megmenekedtünk.

11. Istenünkkel kiengesztelt,
      A bűnért az elégtételt
      Ó adta meg halálával,
      Értünk viselt nagy kínjával.

12. A keresztfán mondott szava
      Mindnyájunknak tudtul adta,
      Hogy rabságunkból kiváltott,
      Elnyertük a szabadságot.

13. Urunknak e kiáltása
      A hívek legfőbb áldása,
      Erő ez a bűn harcában,
      És biztatás a halálban.

14. Ez az én legfőbb vigaszom,
      Ebben csendben megnyughatom.
      Elvégeztetett! - így mondja,
      Föloldódott lelkem gondja.

15. Elvégezte - most már tudom,
      Elvégezte én Jézusom,
      Elvégezte énhelyettem,
      Elvégezte! Van kegyelem!

16. Ilyen az én nagy örömöm,
      Jézusom, ezt megköszönöm.
      Tehetetlenségem helyett
      Megadod égi erődet.

17. Kérlek, Uram, segíts engem
      Erre mindig emlékeznem!
      Tisztán tarts meg e világon,
      Taníts igaz hitben járnom!

18. Ígéreted szent szavára
      Hajtom fejemet hlálra,
      Nekem váltságot szereztél,
      Istennel kiengeszteltél.

Hallgrímur Pétursson: Passió Énekek
Fordította: Ordass Lajos
Kiadta: Hallgrímur gyülekezet, Reykjavik, 1974
Kép forrása: Internet

 

 

Váróczi Aranka