Vasárnapi iskola a gyülekezetünkben!

Megosztás

Az utóbbi években bizony megsokasodtunk. Isten olyan családokkal áldotta meg gyülekezetünket, ahová gyermekeket is bőségesen adott ajándékba. A zsoltáríróval mi is együtt örvendezünk: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127:3)

A gyermekek nagy létszáma kihívást jelentett gyülekezetünk számára. Létrehoztunk hát egy óvodás gyermekcsoportot az istentisztelettel párhuzamosan, hogy az apróságok figyelmét a prédikáció alatt lekössük, a szülők pedig nyugodtan és zavartalanul hallgathassák Isten Igéjét. A liturgia alatt a gyermekek még együtt mondhatják szüleikkel az Apostoli Hitvallást, de a prédikáció kezdetekor már minden gyermeket Kinga néni várja sok szeretettel gyülekezeti házunkban. Minden gyermekfoglalkozás imádsággal és énekkel indul, majd egy rövid és mulatságos, rögtönzött bábjátékkal hangolódnak a picinyek Isten üzenetére. A bibliai történetet többféle formában dolgozzuk fel: színes flanellképek használatával, vetítéssel, dramatizálással (a gyermekek beöltözhetnek és maguk jeleníthetik meg a szereplőket) és egyéb ötletes módon. Az óra vége imádsággal, énekkel és barkácsolással telik (vágás, ragasztás, színezés, hajtogatás stb.) Ezenkívül még mondókákkal és aranymondások (rövid igehelyek) tanulásával igyekszünk elmélyíteni és életre szólóvá tenni a Biblia üzenetét. Az óvodás gyermekcsoport számára külön programokat is szervezünk. Minden év májusában a gyülekezet családi napján akadályversenyt rendezünk, amit nagyon élveznek a kis lurkók is. Ebben az évben kétszer is ellátogattunk a Művészetek Palotájába, ahol vidám, zenés gyermekműsoron, majd azt követően kreatív foglalkozáson vehettünk részt. Végezetül vegyük fontolóra Jézus szavait: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Márk 10,14

Drenyovszky Péterné, Kinga, hittanoktató