A Pesti Evangélikus Egyházmegye Énekkari Találkozója

Megosztás

A Pesti Evangélikus Egyházmegye Énekkari Találkozója

Pesterzsébet, 2014. május 11. Nyitó áhítat, elmondta: Győri JS.*vdm

Zsolt. 48,9,11 Amiről hallottunk, azt láttuk is a Seregek URának városában, Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk.
Énekkari Találkozója Énekkari Találkozója Az 1980-as évek közepén a Homérosz vakok kórusa vendégeskedett Ősagárdon. Csodálatos volt az a tisztaság, ahogyan énekeltek. Meg is erősödött bennem az általános vélemény: Hát igen, a vakok duplán jól hallanak, hiszen a hallásukra kell hagyatkozniuk egész életükben. Karvezetőjük, Peskó György orgonaművész volt. Gyuri úgy került a Homérosz közelébe, hogy maga is gyengén látó, félszemű volt. Úgy mesélte, hogy a II. Világháború utáni években barátaival találtak egy
lövedéket. Játszottak vele és az ő kezében robbant föl. Elveszítette 4 ujjpercét és az egyik szemét. Tanítványa voltam. Gyakran mentem órára hozzá a Budavári Templomba. Mindig csodáltam virtuóz orgonajátékát, nemcsak fergeteges pedál technikáját, ahogyan a D dúr fugát tempósan előadta, hanem a négy hiányzó ujjperc ellenére megszólaló tökéletes, hibátlan muzsikát. Ott vezényelt pálca nélkül, tömpe, ujjcsonkos kézzel a többnyire behunyt szemű kórus előtt. Gyülekezeti krónikánk számára a szünetben interjút készítettem Peskóval.- Mondd, Gyurikám! Azt még értem, hogy megadod a hangot, és a kórus tisztán énekel, de hogy éred el azt, hogy a ritmus is tökéletes, még tempóváltásokat is megoldasz. Ezek nem látnak, hogy tudsz úgy vezényelni, hogy követik a tempót. Peskó György meglehetősen nyers és humoros ember volt. Ezt a válasza sem hazudtolta meg.  - Figyelj! Ezek nem úgy énekelnek, ahogyan én vezénylek, hanem én vezényelek úgy, ahogyan a kórus szól.
Az egyházzene Ura, aki teremtette a hangot és a ritmust, aki alkotta a tempót és a pauzát, aki teremtette a harmóniát és a disszonanciát, aki teremtette a kottát és a partitúrát, a fortét és a pianót, Ő a karmesterek karmestere. Ő a KARMESTER, a próféta szerint is, amikor Ézs 53- ban fölteszi a kérdést: Ki hitt a mi tanításunknak és az Úr karja kinek jelent meg?
Vagy még előbb ezt írja: Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását! Ézs 52,10
Neki nincs szüksége hangvillára, mert ő maga az alaphang, Jahve, a világegyetem normál „Á”-ja. Mert Ő, Jézus Krisztus az Alfa és az Ómega. A Biblia bizonyságtétele szerint Ő rendelkezik ritmusok és tempók fölött is. Mert ő teremtette az időt, a szisztolés és diasztolés világot, a Herzet, hogy szívünkön érezzük az időt. Préd 3, 1: - Mindennek rendelt ideje van az ég alatt. A keresztyén kórus, a keresztyén gyülekezet – egymáshoz és Krisztusra hangolva. Fontos a sorrend, a 48. zsoltár szerint is: „hallottuk és láttuk”.
A hangadás hallásból van. A hit hallásból van. Rm 10, 17 Az avizó viszont a látás, a vízió síkja.A harmónia nem más, mint a hallás és a látás gyümölcse együtt, mert a disszonancia nemcsak rossz hallás eredményeként jelentkezhet, hanem a késésé, a nem egy időben való éneklésé is lehet. Egy görög filozófus mondta: Csodálkozom a muzsikusokon, akik oly gyönyörű harmóniát tudnak teremteni a húrok között és az életük ugyanakkor disszonáns. Az egyházzenész, az énekkaros életében fontos a hallás és utána a látás. Ezzel az igével ad az Egyház zene Ura avizót nekünk, egyházzenésznek és ennek a találkozónak. Ezzel megnyitom a Pesti Evangélikus Egyházmegye 2014-es énekkari találkozóját. Ámen.
A keresztyén ének a keresztyén élet, melynek karnagya a Teremtő maga.

Képek forása evangélikus.hu