Mi is a HBO? (Házi Biblia Óra.)

Megosztás

Mi is a HBO?    (Házi Biblia Óra.)

1. A cél az, hogy a családokban a férfiak gyakorlatot szerezzenek abban, hogy mit jelent „a család papjának” lenni. (Már ahol van férfi a családban.) Ez a legfontosabb célunk. Tudjon a férj imádkozni, bibliai szempontok szerint élni és vezetni a családját, szeretni a feleségét és a gyerekeit. Képes legyen egy bibliaórát megtartani, arra tiszta kezeket felemelve, imádkozva felkészülni, együtt gondolkodni másokkal, de leginkább a feleségével. (S tudjon és akarjon otthonában családi ünnepeket celebrálni.) :)

2. A feleségnek is fontos szerepe van: támogatni a megtért és elkötelezett férjet, hogy meg tudjon maradni Isten útján. Időt biztosítani arra, hogy a férj fel tudjon készülni az alkalomra, lelki társként meghallgatni a férjet és szükség esetén javaslatokat tenni az HBO-s alkalommal és a felmerülő témákkal kapcsolatban, kapcsolatot tartani másokkal, és támogatni az egyedül élő nőket a gyülekezetben, és bárhol, ahol segítséget kérnek.(Férfiak a férfiakat támogatják.) Önsegítő, „önnevelő” ökumenikus körként működünk. Van közöttünk evangélikus, katolikus, református, és kisegyházi is. Általában majdnem mindegyik felekezeti tag a saját egyházában munkálkodik (gyerek hittan, presbiterség, gyülekezet építés, stb.)

3. Az elmúlt években kedd esténként, sok házassággal, párkapcsolattal, gyerekneveléssel foglakozó könyvet, videót dolgoztunk fel együtt a bibliai ismeretekhez igazodva. A mai családok nehéz krízishelyzetnek vannak kitéve, és látni kell, hogy a keresztény családok is esendőek, mert ha a házasság jól működik, Isten országa ott van. Van, akinek ez nem tetszik.”:)”

(Szerintetek kinek nem tetszik?)

4. Évente egyszer-egyszer igyekszünk régi keresztény párokat meghívni magunk közé, mert a jó példa, a megharcolt élet sokat jelent nekünk, és mi tanulni akarunk tőlük. Ezeken az alkalmakon is azt tudakoljuk, hogy ők hogy élték meg az örömöt, a boldogságot, akár az egymás közötti nézeteltéréseket, hogy viszonyulnak egymáshoz, miként is őrzik meg tiszteletüket, szerelmüket, hitüket és tiszta életüket.

5. A HBO-sok nagyobbik része ez évben részt vett a Református Egyház által szervezett Cursillón:) – amit a katolikus testvérektől vettek át – és a hívők itt hitükben megerősödtek, az Urat keresők közül többen megtértek.:) :) :)

6. Az őszinte és nyílt hangvétel következtében barátnak tartanak bennünket még azok is, akik „csak” az elfogadó légkör, vagy a finom falatok, vagy az együtt gondolkodás miatt tartanak velünk. Többeknek segítettünk álláskeresésben, szakmai önéletrajz megírásban, főiskolai. felvételi előkészítésben vagy életvezetési tanácsadásban Mindenki adottságai szerint teszi ezt. 

7. Az utóbbi időben úgy alakult, hogy Budapesten a VIII., a XVII., a XVIII., a XX., a XXII. és

XXIII kerületben egyaránt tartunk alkalmakat, hétről hétre váltogatva a helyszínül szolgáló lakásokat, gépkocsikkal szállítva a részvevőket. Létszámunk hónapról hónapra lassan növekszik, és ezért is írtam a KÍIRÁSBAN (az előtérben. templomajtón található), hogy az első alkalommal jelentkezők vegyék fel velem a kapcsolatot.

Isten megsegíti a keresőket.

 2014-12-01

Drüszlerné

Palkovics Gabriella

– szervező –